Ethics & Finance

29 Nov 2017

Financialization and the future of society

Preparatory seminar on 29 November in the series of international conferences "The Finance – State – Society Triangle in Europe" at the Vrije Universiteit, Amsterdam.
© Picture credits

2018

The past and the next forty years

International conference in the series "The Finance – State – Society Triangle in Europe" at the Vrije Universiteit, Amsterdam.
© Picture credits

2018

The next steps

After event to the international conference "The past and the next forty years" from the series "The Finance – State – Society Triangle in Europe" at the Vrije Universiteit, Amsterdam.
© Picture credits

Reports and Articles

Fri, 9 June 2017

De Driehoek Financiële Sector, Overheid en Samenleving

Een verslag van de conferentie en enkele video-impressies van het seminar van 9 juni 2017..

[> more reports

            

Around Ethics & Finance

12 Nov 2017 | Hans Ariens
Ben je aandeelhouder of mens?
Op bezoek naar andere businessmodellen op Nationaal Sustainability Congres Kan dat, zo veel mogelijk olie, gas, of mobiele telefoons verkopen, en tege ...

7 Nov 2017 | Ricardo Hausmann
The Moral Identity of Homo Economicus
Two recent books indicate that a quiet revolution is challenging the foundations of the dismal science, promising radical changes in how we view many ...

6 Nov 2017 | Nouriel Roubini
The Plot Against America's 99%
US President Donald Trump, in partnership with congressional Republicans, is pursuing tax cuts that will blow up the fiscal deficit and add to the pub ...

23 Oct 2017 |
Strijd tussen banken en fintechs nadert climax
Onder welke voorwaarden moeten banken derde partijen toegang geven tot klantgegevens? Over die vraag wordt een bikkelharde strijd uitgevochten. ...